Marsz Gwiaździsty ‘2018 rowerem przez powiat płoński

Starostwo Powiatowe w Płońsku zaprasza miłośników turystyki do udziału w Marszu Gwiaździstym - rowerem przez powiat płoński, który odbędzie się 26 maja.

Ilustracja do artykułu IMG_8213.JPG

Organizatorami marszu są także gminy: Płońsk, Baboszewo, Dzierzążnia i Sochocin oraz miasto Płońsk. W tym roku z okazji 100. Lecia Niepodległości Polski jest wyznaczona jedna ok. 40 km trasa dla wszystkich uczestników. Trasa rozpocznie się w Sochocinie, a zakończy w Arcelinie. Jak zawsze wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe gwiazdy.

  „MARSZ GWIAŹDZISTY 2018 – ROWEREM PRZEZ POWIAT PŁOŃSKI”

 Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej „MARSZ GWIAŹDZISTY 2018 –ROWEREM PRZEZ POWIAT PŁOŃSKI”.

 

CEL IMPREZY

– rozwój turystyki na terenie powiatu płońskiego

– wzrost atrakcyjności turystycznej gmin poprzez promocję atrakcyjnych miejsc w poszczególnych gminach

– tworzenie i rozszerzanie oferty spędzania czasu wolnego

 

  1. ORGANIZATORZY

– Starostwo  Powiatowe w Płońsku

- Urząd Gminy w Sochocinie

- Urząd Gminy w Płońsku

- Urząd Gminy w Baboszewie

- Urząd Gminy w Dzierzążni

 

III.  TERMIN IMPREZY

 Marsz odbędzie się dnia 26 maja 2018 r. (sobota) na terenie powiatu płońskiego w godzinach 9.00 – 17.00. W razie bardzo złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.)  marsz może zostać odwołany.

 

  1. OPIS MARSZU

 Marsz ma charakter turystyczny. Zadaniem uczestników marszu jest przemierzenie rowerem jednej trasy biegnącej przez warte odwiedzenia miejsca powiatu.

Każda gmina współorganizująca marsz organizuje swoją grupę uczestników i przyjmuje zapisy.  Każda grupa ma opiekuna ustalonego przez daną gminę.

 

OPIS TRASY ok. 40 km. (godziny mogą ulec zmianie):

9.00     Zbiórka na placu przy OSP w Sochocinie i przejście do Kościoła pw. Jana Chrzciciela w Sochocinie, gawęda nt. 100. lecia sochocińskiego kościoła oraz Bitwy nad Wkrą

9.20     Start Marszu Gwiaździstego

- przejazd przez miejscowości Sochocin, Kuchary Żydowskie, Bolęcin, Ślepowrony, Lisewo

- 15 min. przystanek przy SP w Lisewie (10.50 – 11.05)

- kontynuowanie jazdy: Poczernin, Cempkowo

11.50   Dojazd do świetlicy wiejskiej w miejscowości Cempkowo (przerwa ok 40 min.)

- poczęstunek (chleb ze smalcem, drożdżówki, twarożek, ciastka);

- gry i zabawy rekreacyjne;

- prezentacja nt. Bitwy Arcelińskiej. 

12.30   Wyruszenie uczestników w dalszą drogę

- kontynuacja przejazdu w stronę miejscowości Jeżewo, Skrzynki, Cholewy, Wroninko.

13.30   Dojazd do gospodarstwa zielarskiego Pana Jacka Salaka we Wroninku

-przerwa na zwiedzanie przedsiębiorstwa. (ok. 15 min.)

13.45   Końcowy odcinek Marszu Gwiaździstego

-przejazd przez miejscowości Wilamowice, Ilino, Ilinek, Szerominek, Kluczewo, Arcelin.

15.00   Wjazd na teren przy świetlicy wiejskiej w Arcelinie – zakończenie trasy.

Do g. 17.00 Podsumowanie marszu, wręczenie pamiątkowych medali, posiłek dla wszystkich uczestników marszu

 

ZGŁOSZENIA

Udział w marszu można zgłosić do dnia 23 maja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych:

- w gminie Płońsk – na http://ugplonsk.bip.org.pl  oraz na facebooku Urzędu Gminy w Płońsku

- w gminie Baboszewo – na stronie www.gminababoszewo.pl  lub osobiście w Urzędzie Gminy Baboszewo w pokoju nr 30 i nr 18 w godz. 7.30 – 15.30, w sekretariacie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie w godz. 16.00 – 21.00

- w gminie Sochocin – na stronie www.sochocin.pl w zakładce turystyka i w aktualnościach

- w gminie Dzierzążnia – na stronie internetowej www.dzierzaznia.pl w aktualnościach

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

  1. W marszu mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie.
  2. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w marszu pod opieką osób dorosłych i dodatkowo są zobowiązani do złożenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na ich udział w marszu.
  3. Uczestnicy marszu zobowiązani są do:

- posiadania dokumentu tożsamości;

- złożenia przed rozpoczęciem marszu stosownego oświadczenia, iż akceptują postanowienia niniejszego regulaminu;

- złożenia przed rozpoczęciem marszu oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na  pokonanie trasy rowerowej i udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych;

- przestrzegania regulaminu marszu oraz obowiązkowego podporządkowania  się decyzjom organizatorów marszu, stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatorów marszu oraz opiekuna;

- bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach leśnych;

- zachowania proekologicznego.

 

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie wraz z wyznaczonymi zastępami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Policją zabezpieczają przejście i przeprowadzają całą grupę na drugą stronę zachowując szczególną     ostrożność;

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy;

- poprzez złożenie pisemnego oświadczenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację jego wizerunku w relacjach z przebiegu marszu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów;

- zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami marszu mogą być wykorzystane przez prasę, radio telewizję i inne media;

- wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi grupy;

- nieprzestrzeganie regulaminu marszu powoduje wykluczenie z marszu;

- w sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną;

- wszelkie decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem podejmują organizatorzy marszu;

- zabrania się uczestnictwa w marszu po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie marszu.

 

UBEZPIECZENIA

Starostwo Powiatowe w Płońsku zapewnia podstawowe ubezpieczenie OC.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Udział w marszu jest bezpłatny.

 

NAGRODY

Uczestnicy marszu, którzy odwiedzą wszystkie przystanki po wybranej trasie, otrzymają pamiątkowe gwiazdy.

 

Wszelkich informacji o marszu udzielają:

 

- w gminie Płońsk:

Joanna Szewczak tel. 23 662 99 15, e-mail: gminnabibliotekapubliczna@wp.pl;

Olga Kmieć tel. 23 662 56 35 w.47, e-mail: olga.kmiec@ugplonsk.pl

Dawid Wiśniewski, tel. 23 662 56 35 w.47 e-mail: dawidwisniewski9301@gmail.com

 

- w gminie Baboszewo:

Jolanta Pająk tel. 23 661 10 91 w.40 e-mail: pajak@gminababoszewo.pl

Katarzyna Gierkowska  tel. 23 661 10 91 w.28 e-mail: ewidencja@gminababoszewo.pl

 

 - w gminie Sochocin:

Kamil Wojciechowski tel. 23 661 80 01 w.45 e-mail: kamil.wojciechowski@sochocin.pl

 

- w gminie Dzierzążnia:

Ewelina Imbir tel. 23 661 59 04 w. 46 e- mail: odpady@dzierzaznia.pl

 

- Starostwo Powiatowe w Płońsku – Anna Goliasz, tel. 23 663 24 45 e-mail: promocja@powiat-plonski.pl

Powrót na początek strony