Konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Do 31 maja trwa procedura zgłaszania policjantów do 12 edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant, który mi pomógł". Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji tego konkursu, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ilustracja do artykułu policjant który mi pomógł.ob.jpg_01.jpg

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

(Biuro Prewencji KGP / mw)

Powrót na początek strony