Konkurs plastyczny pn.: Rodzina to jedna drużyna rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny pn.: „Rodzina to jedna drużyna” dla dzieci z rodzin zastępczych z powiatu płońskiego został rozstrzygnięty. Laureaci konkursu odebrali w starostwie przyznane nagrody. Konkurs zorganizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

Ilustracja do artykułu Przedstawiciele powiatu wręczają nagrody laureatce konkursu plastycznego Rodzina to jedna drużyna._01.jpg

Celem konkursu było promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.

Nagrody przyznawane były w dwóch kategoriach wiekowych.

W pierwszej 5-9 lat laureatami zostali:
I miejsce: Michał i Dawid Kępczyńscy
II miejsce: Krzysztof Malicki
III miejsce: Martyna Nagrodzka.

Nagrodzeni w drugiej kategorii wiekowej 10-17 lat:
I miejsce: Maja Woźnicka
II miejsce: Piotr Krasny
III miejsce: Paulina Bluszcz

Jury zdecydowało się przyznać wyróżnienie dla Filipa Drozdowskiego.

Nagrody zwycięzcom wręczała Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński, Krzysztof Wrzesiński – Wicestarosta oraz Agnieszka Piekarz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Konkurs zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Powrót na początek strony