Konkurs na Dyrektora SPZZOZ w Płońsku rozstrzygnięty

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Płońskiego dnia 10 września 2021 r. Zarząd Powiatu Płońskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej Krzysztofa Wrzesińskiego następującej treści

Przy stole siedzą cztery osoby; po lewej Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński, na wprost Starosta Elżbieta Wiśniewska, po prawej stronie Starosty Radca prawny Rafał Dłużniewski, obok niego Lilianna Kraśniewska nowy dyrektor płońskiego szpitala.

"Informuję, że na posiedzeniu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, które odbyło się w dniu 9 września 2021 roku, konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku został rozstrzygnięty.

Komisja Konkursowa, w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów, wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku – Panią Liliannę Kraśniewską".

Zarząd Powiatu Płońskiego po otrzymaniu tej informacji podjął uchwałę jednomyślnie o jej powołaniu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Płońsku.

Powrót na początek strony