Komunikat w sprawie upadłości Energetycznego Centrum S.A.

3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A.

Ilustracja do artykułu Energia elektryczna.jpg

Sąd wezwał wierzycieli upadłej spółki, żeby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy  do dnia 2 grudnia 2018 r. uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich roszczeń w trybie zgłoszenia wierzytelności do sędziego – komisarza.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt X GUp 1078/18 na adres:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Sędzia – Komisarz SSR Kamila Wasilewska

 

Więcej informacji oraz wzór zgłoszenia wierzytelności dostępne są na stronie internetowej Energetycznego Centrum S.A. www.ec.net.pl oraz na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce pn. „Komunikaty”.

Powrót na początek strony