Komunikat

Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że diety radnych Rady Powiatu Płońskiego zostały ustalone uchwałą Rady w 2003 roku. Ulegają one zmianie, gdy zmienia się ich kwota bazowa określona w budżecie państwa na dany rok.

Ilustracja do artykułu pieniądze.jpg

W 2019 roku planowana wysokość miesięcznych diet radnych powiatowych przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady – 2.232,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady 1.339,25 zł

Przewodniczący Komisji – 1339,25 zł

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 1.673,94 zł

Członkowie Zarządu – 1.673,94 zł

Z-ca Przewodniczącego Komisji – 1116,11 zł

Radny bezfunkcyjny – 1.004,32 zł

 

Powrót na początek strony