Kolejny odcinek drogi powiatowej zostanie przebudowany

8 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą DROG-BETO na przebudowę odcinka 2,85 km drogi powiatowej Trębki – Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570. Wartość robót zgodnie z umową: 1 795 959,14 zł. Dofinansowanie z gminy Załuski – 200 000 zł.

Przedstawiciele powiatu i wykonawcy stoją za stołem podają sobie ręce po podpisaniu umowy

 

„Mamy kolejną dobrą informację w zakresie poprawy infrastruktury powiatowych dróg. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą DROG-BET.(...) Co też istotne, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na tej drodze zamontujemy radar ze znakiem informującym o prędkości pojazdu, który będzie niejako przestrogą dla osób, które miałyby zamiar przekraczać nadmiernie prędkość na tym odcinku drogi” – informuje Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński.

W ramach przebudowy zostanie wykonane:

  1. Odtworzenie istniejących rowów,
  2. Poszerzenie istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
  3. Remont istniejących przepustów pod zjazdami,
  4. Wykonanie nowych poboczy z kruszywa łamanego,
  5. Wykonanie oznakowania poziomego,
  6. Montaż radaru ze znakiem informującym o prędkości pojazdu.

 

Wykonawcą robót będzie firma DROG-BET Marcin Głuchowski Ul. Gawłowska 179a 96-500 Sochaczew.

Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań powiatowych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska , Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński, Dyrektor Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku Marcin Piechocki - oraz przedstawiciel firmy DROG-BET Pan Marcin Głuchowski.

Termin realizacji – w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

 

Powrót na początek strony