Kolejne posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego

19 marca o godz. 12.00 w Starostwie odbyło się kolejne posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego. W spotkaniu brali udział starosta Elżbieta Wiśniewska, wicestarosta Krzysztof Wrzesiński, przedstawiciele szpitala, policji i straży pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku oraz urzędnicy Starostwa.

Ilustracja do artykułu posiedzenie sztabu kryzysowego.jpg

,,Na dzisiejszym spotkaniu zespołu zarządzania kryzysowego omawialiśmy m.in. o dostępność usług medycznych w powiecie w związku z ograniczeniami wprowadzanymi m.in. przez nasz szpital, ale także POZ-ty. Rozmawialiśmy o badaniach diagnostycznych na obecność koronawirusa, a raczej ich braku. Do tej pory Sanepid skierował na takie badania 8 osób z naszego powiatu. Wszystkie były wykonane w szpitalu w Ciechanowie, wszystkie wyniki były ujemne. Analizowaliśmy również możliwości uruchomienia innej ścieżki diagnostyki, tak by próbki do badań pobierane były na miejscu w Płońskim szpitalu i przesyłane do laboratorium. Dyrektor szpitala nie widzi takiej możliwości, chociaż teoretycznie jest to możliwe. Obiecał natomiast sprawdzić dostępność i możliwość kupienia testów przesiewowych – NFZ od dziś pozwala na taką diagnostykę. Takie testy mogłyby być robione m.in. pracownikom służby zdrowia, którzy są na pierwszy froncie, ale także pacjentom, którzy wskazanym przez lekarza SOR lub pierwszego kontaktu.” – informuje Starosta Elżbieta Wiśniewska.

Podczas spotkania przedstawiono obecną sytuację epidemiologiczną powiatu płońskiego i zrelacjonowano działania poszczególnych służb.

Komendant KPP w Płońsku J. Brzozowski zaapelował do mieszkańców powiatu objętych kwarantanną o respektowanie i bezwzględne przestrzeganie zasad Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wytycznych z Ministerstwa Zdrowia. Powiedział, że należy uczulić innych, żeby zgłaszali przypadki wychodzenia z domu osób objętych kwarantanną – jeżeli taką wiedzę posiadają, w trosce o nas wszystkich.

Przeanalizowano zasady przekazywania przez Straż Pożarną paczek żywnościowych dla osób objętych kwarantanną.

Starosta podziękowała Stowarzyszeniu Idziemy a spacer oraz Moto Płońsk za przekazane 600 masek w tym 300 chirurgicznych i 300 z filtrem HPP2, które od razu podczas spotkania zostały rozdane do jednostek tj. szpitala, policji i straży pożarnej.

Na spotkaniu były również Inicjatorki Akcji realizowanej wspólnie ze Starostwem i założycielki Grupy na FB: Szyjemy maseczki - Powiat Płoński: Beata Pozorek i Małgorzata Popławska ze Stowarzyszenia Uszy Do Góry oraz Pani Bożena Zakrzewska z Koła Gospodyń Wiejskich w Szapsku. Panie przekazały 50 maseczek materiałowych dla pracowników Starostwa. Dziękujemy !

Zaapelowano o spokój i rozsądek oraz przestrzeganie zaleceń w zakresie izolacji szczególnie przez młodzież. Zwrócono się również o solidarność mieszkańców i grup społecznych i wsparcie potrzebujących, szczególnie osób starszych poprzez pomoc w dostarczaniu im żywności, czy leków.

 

Powrót na początek strony