Kolejne etapy robót na ul. Warszawskiej

Powiat Płoński informuje, że od dnia 18.04.2018 roku Wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. planuje rozpocząć prace drogowe (podbudowy, nawierzchnie) w korycie drogi – ul. Warszawskiej w Płońsku.

Ilustracja do artykułu Warszawska foto.JPG

Powiat Płoński informuje, że od dnia 18.04.2018 roku Wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. planuje rozpocząć prace drogowe (podbudowy, nawierzchnie) w korycie drogi – ul. Warszawskiej w Płońsku.

Od dnia 18.04.2018 roku planuje się wprowadzenie ruchu zgodnie z tymczasową organizacją ruchu dla etapu 5 na odcinku od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej nr 7.

Od dnia 17.04.2018 planuje się zdjęcie tymczasowej organizacji ruchu – etap 3 z odcinka od ul. Targowej do ul. Wojska Polskiego i wprowadzenie organizacji dla etapu 1 i 2, które obowiązywały do dnia wprowadzenia etapu 3. Wprowadzenie na odcinku od ul.Targowej do ul.Wojska Polskiego etapu 1 i 2 umożliwi przywrócenie ruchu samochodowego dla wszystkich pojazdów z wskazaniem trwania prac drogowych i poruszania się z ograniczona prędkością.

Od dnia 15.05.2018 roku na odcinku od ul. Targowej do ul.Wojska Polskiego planuje się wprowadzenie ruchu zgodnie z tymczasową organizacją ruchu dla etapu 4.

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Agnieszka Goszczyńska

Powrót na początek strony