Kolejna zmiana w ruchu drogowym na ulicy Warszawskiej

Powiat Płoński informuje, że od dnia 12 lutego na przebudowanej drodze powiatowej nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku, została wprowadzona kolejna zmiana organizacji ruchu, która będzie obowiązywała do czasu wykonania prac związanych z kanalizacją deszczową na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Targową i ul. Wyszogrodzką do miejsca prowadzenia robót, czyli maksymalnie do skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Ilustracja do artykułu Warszawska foto.JPG

Cały odcinek ulicy będzie wyłączony z ruchu. Główny ruch zostanie poprowadzony objazdem przez ul. Wojska Polskiego. Przewidywane zmiany będą obowiązywały do połowy marca.

Mieszkańcy lub klienci działalności gospodarczych za zgodą Wykonawcy będą mogli dojechać do posesji w zależności na którym odcinku będzie w danym dniu wykonywany wykop, poprzez wjazd od strony ul. Wojska Polskiego lub od skrzyżowania z ul. Targową, ewentualnie ulicami lokalnymi np. ul. Poprzeczną, ul. Mickiewicza, wyjazdem z Warszawskiej ul. Krzywą).

Na zamkniętym odcinku prace kanalizacyjne będą prowadzone od strony ul. Mickiewicza. W danym dniu roboczym będą wykonywane wykopy pod kanalizację deszczową na odcinku ok. 15-20 m.

Powrót na początek strony