Kolejna transza środków ochrony osobistej przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego

10. transza środków ochrony osobistej przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego przekazana przez Żołnierzy 5 MBOT. 10 368 sztuk płynów o pojemności 0,5 litra zostanie rozdysponowanych dla potrzeb: szkół i jednostek powiatowych, urzędów na terenie powiatu oraz placówek opiekuńczych w czwartek i piątek (godz.10:00 – 14:00) w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Dwóch przedstawicieli starostwa i komendant straży stoją w garażu straży z tyłu stoją palety ze środkami ochrony osobistej.jpg
Przy odbiorze środków byli: Pan Dariusz Brzeziński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, Pan Paweł Dychto - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Pan Marcin Kołpa z Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Te środki ochrony osobistej to ważne wsparcie dla szkół, urzędów i jednostek w dobie pandemii, za które dziękujemy Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie.
Chcielibyśmy podziękować również Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, za współpracę i otwartość przy użyczeniu nam powierzchni magazynowej do czasu odbioru środków ochrony osobistej przez przedstawicieli szkół, jednostek oraz urzędów miejskich oraz gminnych z powiatu płońskiego.
W miesiącach maj – grudzień 2020 r. rozdysponowano 9 transz środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących przydzielonych przez Wojewodę Mazowieckiego dla potrzeb: placówek opiekuńczych i oświatowych, komisji wyborczych oraz komisji szacujących straty mrozowe oraz suszowe.
Odebrane środki zostały rozdysponowane przez Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z: Wydziałem Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Powiatowym Zarządem Dróg, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Płońsku i Wojskami Obrony Terytorialnej do poszczególnych gmin i jednostek organizacyjnych powiatu.
Pośród przekazanego asortymentu znajdowały się: płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, maseczki ochronne, przyłbice, termometry, rękawiczki jednorazowe.
Zapotrzebowanie na płyny dezynfekcyjne do rąk w ramach tej dostawy przez jednostki organizacyjne powiatu, urzędy miast i gmin oraz KP PSP i KP Policji przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego.
(Jednostka sztuka to pojemnik o pojemności 0,5 l)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku - 100 sztuk
 • Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie - 10 sztuk
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Płońsku - 30 sztuk
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku - 100 sztuk
 • Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy "Dobry Dom w Płońsku"- 30 sztuk
 • Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku - 60 sztuk
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku - 72 sztuki
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu - 100 sztuk
 • Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku - 200 sztuk
 • Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku - 100 sztuk
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - 50 sztuk
 • Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą - 200 sztuk
 • Zespół Szkół w Raciążu - 100 sztuk
 • KP PSP w Płońsku - 1296 sztuk
 • UM w Płońsku - 2000 sztuk
 • UM w Raciążu - 400 sztuk
 • UMiG w Czerwińsku nad Wisłą - 1140 sztuk
 • UG w Baboszewie - 450 sztuk
 • UG w Dzierzążni - 300 sztuk
 • UG w Naruszewie - 215 sztuk
 • UG w Nowym Mieście - 556 sztuk
 • UG w Płońsku - 700 sztuk
 • UG w Raciążu - 610 sztuk
 • UMiG w Sochocinie - 500 sztuk
 • UG w Załuskach - 700 sztuk
 • Starostwo Powiatowe w Płońsku - 319 sztuk
Razem: 10368 sztuk płynów o pojemności 0,5 litra.
Jednostki, urzędy bądź placówki nie wymienione w powyższym wykazie nie zgłosiły zapotrzebowania.

 

Powrót na początek strony