Kolejna dotacja na budowę drogi

Powiat Płoński otrzymał 1 284 179,00 zł od Zarządu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż.

Ilustracja do artykułu DSC_0191.JPG

23 lutego w Starostwie Powiatowym w Płońsku została podpisana umowa na dofinansowanie

realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż” z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu”. Ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Marszałek Adam Struzik, natomiast ze strony Powiatu Płońskiego Starosta Andrzej Stolpa, członek zarządu Elżbieta Grodkiewicz i skarbnik powiatu Anetta Klimkiewicz.

W ramach przebudowy ww. drogi planuje się wykonanie:

- nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralna) o szerokości 5,50 m - od km 7+190 do km 9+740 na odcinku 2550 m oraz o szerokości 6,00 m  - od km 9+740 do km 10+061 na odcinku 321 m,

- chodnika szerokości 2,0 m po lewej stronie na odcinku 321 m,

- wyniesionego przejścia dla pieszych,

- zjazdów z kostki betonowej,

- zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego,

- poboczy szerokości 1,0 m,

- oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 2 140 299,33 zł, w tym:

- dotacja od Zarządu Województwa Mazowieckiego – 1 284 179,00 zł

- dofinansowanie z gminy Raciąż – 201 828,00 zł

- deklaracja dofinansowania z miasta Raciąż  w 2019r – 210 000,00 zł

- środki własne - 444 292,33 zł

Termin realizacji inwestycji przewiduje się od kwietnia 2018r. do maja 2019r.

Starosta Andrzej Stolpa podziękował za  wsparcie finansowe tej inwestycji zarówno marszałkowi jak i naszym partnerom, czyli Miastu Raciąż i Gminie Raciąż. Podobne dotacje jak Powiat Płoński otrzymały prawie wszystkie powiaty w województwie mazowieckim (36 z 37) o czym poinformował marszałek Struzik. Ponadto, podczas spotkania można było zobaczyć prezentację programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego regionu” przygotowaną przez Marcina Wajdę – dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz drugą prezentację nt. planowanej przebudowy drogi, którą przedstawił Marcin Piechocki – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku. Na zakończenie spotkania, korzystając z obecności marszałka w Płońsku,  podziękowania za wsparcie finansowe IX Zjazdu Absolwentów Liceum i Gimnazjum w Płońsku, złożył mu przewodniczący komitetu organizacyjnego zjazdu p. Andrzej Konstantinow.

Powrót na początek strony