Jak załatwić sprawę w starostwie

Szanowni Państwo, Starosta Płoński informuje, iż Starostwo Powiatowe w Płońsku od czasu wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce realizuje wszystkie wpływające do urzędu sprawy, ograniczając jedynie bezpośrednią obsługę interesantów. W związku z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów zasady załatwiania spraw w starostwie pozostają bez zmian.

Ilustracja do artykułu Tekst w jaki sposób można załatwić sprawę w starostwie na tle człowieka wypełniającego dokumenty.jpeg

Przypominamy, iż składanie pism i wniosków w Starostwie Powiatowym odbywa się:

- drogą elektroniczną,

- poprzez pocztę tradycyjną,

- platformę e-PUAP,

- a także przez pozostawienie dokumentów w specjalnej skrzynce znajdującej się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (wejście od ul. Płockiej).

Złożenie dokumentów następuje bez potwierdzania ich wpływu do Starostwa!

W Starostwie Powiatowym w Płońsku dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów polegającą na wydawaniu, oraz przyjmowaniu określonych kategorii dokumentów przez niżej wymienione Wydziały i Referaty Starostwa według następujących zasad:

W budynku Starostwa przy ul. Płockiej 39 wydawanie dokumentów następuje:

– po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przez pracownika Starostwa

– z okienka kasy na parterze budynku

▪️ Wydział Komunikacji i Transportu wydaje dokumenty z zakresu wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych codziennie w godz. 8.00 – 15.00.

▪️ Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wydaje dokumenty z zakresu ochrony środowiska (m.in. zaświadczenia, czy dana nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasów, karty wędkarskie), codziennie w godz. 15.00 – 16.00.

W budynku Starostwa przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14 przyjmowanie oraz wydawanie dokumentów następuje:

– po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przez pracownika Starostwa

– wyłącznie na parterze budynku w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu

▪️ Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje oraz wydaje dokumenty na rzecz wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w każdy poniedziałek i piątek w godz. 15.00 – 16.00.

▪️ Wydział Architektoniczno – Budowlany przyjmuje oraz wydaje projekty budowlane oraz inne dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych w każdy wtorek i czwartek w godz. 13.30 – 16.00.

Poniżej podajemy przydatne numery telefonów. Większość połączeń może zostać zrealizowana poprzez CENTRALĘ i  wybranie numeru wewnętrznego (w.):

▪️ CENTRALA – 23/ 662 77 64 – 66 + numer wewnętrzny.

▪️ SEKRETARIAT – 23/ 662 40 39.

▪️ WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
- Prawo jazdy – w. 127

- Rejestracja pojazdów – w. 115

- Transport – w. 132

- Odbiór dowodów stałych, adnotacje i wyrejestrowanie– w. 118

- Nabycie pojazdu, zbycie pojazdu, kary - w. 134

▪️ WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
- Pozwolenia na budowę – w. 218,219,
- Zgłoszenia – w. 212.

▪️ WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – w. 229, w. 230.
- Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatowym Zasobem Nieruchomości – w. 226.
- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków - w. 222 - 225.
- Ochrona Gruntów Rolnych i Leśnych - w. 226.
- Narady koordynacyjne - w. 238, w. 221.

▪️ REFERAT ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – w.148
- Karty wędkarskie – w. 124.

▪️ REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ – w. 147

▪️ WYDZIAŁ ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH – w. 203, w. 204

▪️ POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW – w. 213

▪️ REFERAT ADMINISTRACYJNY – w. 122

▪️ KANCELARIA OGÓLNA – w. 126

▪️ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO – PRAWNY - w. 112

▪️ BIURO RADY – w. 120

▪️ REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO – w. 217

▪️ REFERAT OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ – w. 220

▪️ POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  – 23/ 662 99 52

▪️ PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – 23/ 663 24 28

▪️ POWIATOWY URZĄD PRACY – 23/ 662 78 01

▪️ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – 23/ 662 75 49

▪️ PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – 23/ 662 29 54

▪️ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG – 23/ 662 20 44


Powrót na początek strony