IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 11 lipca 2024 roku (czwartek) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Płońskiego.

sesja(2).png

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Baboszewo dotyczącego przekazania do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku od m. Baboszewo do m. Mystkowo”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Załuski dotyczącego przekazania do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski – Koryciska – Wilamy na odcinku od km 4+380 do 5+380 o dł. 1000 m”.
  4. Zamknięcie sesji.
Powrót na początek strony