Inwestycja pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” zakończona

4 października odbyło się oficjalne otwarcie Obwodnicy Zachodniej, które zakończyło partnerską inwestycję pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.

Starosta Płoński i trzej inni uczestnicy przecinają wstęgę na otwarciu obwodnicy
Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska, zabierając głos jako partner projektu, podziękowała Liderowi za współpracę, pogratulowała realizacji zakrojonej na szeroką skalę inwestycji drogowej oraz życzyła kolejnych sukcesów inwestycyjnych.
W ramach umowy partnerskiej Powiat Płoński zrealizował m.in. budowę ciągów pieszo-rowerowych o długości blisko 2,5 km na odcinku Płońsk – Arcelin oraz wzdłuż ul. Kopernika i ul. Młodzieżowej. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie odwodnienia oraz wykonanie ścieżek rowerowych, a także przebudowę drogi powiatowej na odcinku Płońsk-Arcelin.
Powiat Płoński reprezentowali również Przewodniczący Rady Powiatu Dariusza Żelasko oraz Radni Powiatu Płońskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marcin Piechocki, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Płońsku.
Loga dotyczące projektu.jpg

 

Powrót na początek strony