Informacja Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

W dniach od 04.11.2019r. do 25.11.2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00. w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 14 w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków I piętro, pokój 202 trwa wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego, sporządzonego dla obrębu ewidencyjnego 0019 MICHOWO w jednostce ewidencyjnej 142009_2 PŁOŃSK – GMINA do wglądu zainteresowanych osób.

Ilustracja do artykułu geoderta_01.jpg
Powrót na początek strony