Informacja o zmianach w BDO

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Ilustracja do artykułu bdo.jpg

Pełny tekst dostępny na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Powrót na początek strony