Informacja dla właścicieli lasów

Starosta Płoński informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla gminy Joniec w dniach 24.06.2020 r. – 24.08.2020 r.

plakat do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

Uproszczone plany urządzenia lasu wykonywane są na zlecenie Starosty zgodnie art. 21 pkt.1 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz 6 ze zm.). Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie właściwego urzędu gminy.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać w Urzędzie Gminy w Jońcu zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu.

pełne informacje dotyczące projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Referatem Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

Osoba do kontaktu: Szymon Pająk (23) 662- 77- 64 do 66 wew.145.

Powrót na początek strony