Informacja dla producentów rolnych zatrudniających obywateli Ukrainy do prac sezonowych

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, do Polski będą mogli wjechać min.: cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ilustracja do artykułu dorohusk.jpg

Poniżej przedstawiamy link do rozporządzenia  w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435 

Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński kontaktował się telefonicznie z Placówką Straży Granicznej w Dorohusku, uzyskując informację, że obywatele Ukrainy przekraczający granicę muszą być poddani 14 - dniowej kwarantannie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny z placówkami straży granicznej obsługującymi ruch graniczny z Ukrainą.

Zapraszamy również na stronę: https://granica.gov.pl

 

Powrót na początek strony