II Spotkania z Ginekologią i Położnictwem organizowane przez Szpital w Płońsku.

W dniu 18 września o godzinie 11.00 w Płońsku, odbyła się druga konferencja z cyklu „Otwarte Spotkania z Ginekologią i Położnictwem”, zorganizowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Patronat merytoryczny nad konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. Patronatu nad konferencją udzieliła również Elżbieta Wiśniewska- Starosta Płoński.

Ilustracja do artykułu 70528896_2384901878419270_1116487730826575872_o.jpg

 

 

II Otwarte Spotkania z Ginekologią i Położnictwem”

W dniu 18 września o godzinie 11.00 w Płońsku, odbyła się druga konferencja z cyklu „Otwarte Spotkania z Ginekologią i Położnictwem”, zorganizowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. Patronatu nad konferencją udzieliła również Elżbieta Wiśniewska- Starosta Płoński.

Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyli w nim zarówno lekarze i pielęgniarki jak też władze samorządowe i powiatowe, przedstawiciele pacjentów, mieszkańcy Płońska i najbliższych okolic oraz dziennikarze z lokalnych mediów.

Pierwsza część konferencji poświęcona była zmianom w opiece okołoporodowej, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach w płońskim szpitalu. Standard opieki okołoporodowej ma ogromne znaczenie zarówno dla kobiety rodzącej, dla dziecka jak i dla najbliższej rodziny. Mając na uwadze powyższe, w SPZZOZ w Płońsku wprowadzone zostało znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu. Co ciekawe, anestezjologiczne badanie kwalifikacyjne do znieczulenia zewnątrzoponowego objęło 279 ciężarnych, a tylko 35 z nich zdecydowało się ostatecznie na poród w znieczuleniu. Niemniej jednak fakt, iż to rodząca może podjąć decyzję czy chce skorzystać z tej formy uśmierzania bólu porodowego, powoduje znaczącą poprawę jakości opieki okołoporodowej w placówce oraz wpływa na poprawę samopoczucia psychicznego przyszłych mam.

Wprowadzenie znieczuleń zewnątrzoponowych do standardu opieki okołoporodowej płońskiego szpitala wpływa na systematycznie rosnącą liczbę kobiet decydujących się rodzić w tej placówce. Liczba porodów 2016 r. wyniosła tu 514., w 2017 r. wzrosła do 554., a w 2018 r. aż do 592. Rocznie w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym szpitala leczonych jest 2700. pacjentek.

Dr Witold Achciński, Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SP ZZOZ w Płońsku podkreślił: Oddział dysponuje nowoczesnym blokiem operacyjnym i świadczy pełny zakres operacji ginekologicznych, uroginekologicznych, położniczych i onkologicznych. Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym, posiada dobrze wyposażone, komfortowe sale dla położnic, nowoczesne sale do cięć cesarskich i sale porodowe.
Podczas drugiej części konferencji przedstawiony został problem nietrzymania moczu - temat bardzo ważny społecznie, a jednocześnie niezwykle wstydliwy dla pacjentów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że problem nietrzymania moczu może dotyczyć nawet 15% populacji w każdym społeczeństwie. Zaburzenie to dotyka częściej kobiet, niż mężczyzn i stanowi nie tylko problem higieniczny, ale także społeczny.

Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji (International Continence Socjety - ICS) przeprowadziło badania, z których wynika, że nietrzymanie moczu (NTM) u kobiet występuje częściej, niż inne choroby przewlekłe, jak nadciśnienie tętnicze, depresja czy cukrzyca. ICS szacuje, że co trzecia kobieta na świecie ma problem z nietrzymaniem moczu, a powyżej 70. roku życia może to być nawet 50% pań. U 69% kobiet zdarza się co najmniej jeden incydent NTM w ciągu roku. Warto zwrócić uwagę na aspekt społeczny nietrzymania moczu. Jak pokazują badania dr P. A. Nortona z St George's Hospital w Londynie, nawet 30% kobiet cierpiących na NTM odwleka konsultację z lekarzem przeciętnie o 5 lat ze względu na wstyd, chociaż nietrzymanie moczu znacznie pogarsza ich komfort życia.

Właśnie dlatego, podczas tegorocznej konferencji, lekarze z SPZ ZOZ w Płońsku poruszyli ten ważny społecznie problem, wskazali metody diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu oraz zachęcali, aby przełamać wstyd i zgłosić się do lekarza, jeśli ktoś zmaga się z ww. zaburzeniem. Warto pamiętać, że nietrzymanie moczu można skutecznie leczyć i w ten sposób zadbać o poprawę jakości swojego życia.

Na zakończenie konferencji Paweł Obermeyer, Dyrektor SPZ ZOZ w Płońsku, zaznaczył: Jakość życia oraz kondycja zdrowotna mieszkańców w Powiecie Płońskim są priorytetem działalności leczniczej i edukacyjnej szpitala. Zależy nam na budowaniu zaufania społecznego do naszej placówki, dlatego z roku na rok poprawiamy i unowocześniamy stosowane metody i standardy terapeutyczne.

Konferencja „II Otwarte Spotkania z Ginekologią i Położnictwem” była kolejnym krokiem na rzecz edukacji lokalnej społeczności i poprawiania jakości opieki zdrowotnej na Północnym Mazowszu.

Materiał prasowy za: Szpital w Płońsku.

Powrót na początek strony