Droga Szapsk – Mystkowo przebudowana

W bieżącym roku została zrealizowana inwestycja Powiatu Płońskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2998W Drobin – Gralewo – Mystkowo” na odcinku od miejscowości Szapsk do miejscowości Mystkowo.

Ilustracja do artykułu droga Szapsk Mystkowo sierpień 2018_01.jpg

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 939 573,15 zł

Droga została dofinansowana z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 1 830 374,00 zł

Zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Roboty zostały zakończone w sierpniu b.r.

Zakres inwestycji obejmował:

- przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 5 757 mb,

- przebudowę trzech skrzyżowań,

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej, bitumicznych i z kruszywa łamanego,

- obustronne pobocza,

- budowę chodnika z kostki brukowej na odcinku o długości 599 mb, wyniesione przejście dla pieszych oraz radar ze znakiem informującym o prędkości ruchu pojazdów w miejscowości Mystkowo.

Powrót na początek strony