Dotacje na kulturę fizyczną i pomoc społeczną w 2019r.

Do 7 grudnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty na konkursy ogłoszone przez Zarząd Powiatu Płońskiego z zakresu kultury fizycznej w 2019r. oraz pomocy społecznej w 2019r.

Ilustracja do artykułu NGO konkurs ofert miniat._01.jpg

Okres realizacji zadań obejmuje czas od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2019r. Oferty  można składać w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej (II piętro, pokój 316).  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji starostwa w pok. 313, tel. (23) 662 77 64, w. 147.  Treść ogłoszeń znajduje się na BIP-e powiatu płońskiego w zakładce organizacje pozarządowe – konkursy ofert, na stronie internetowej powiatu w zakładce organizacje pozarządowe - konkursy ofert oraz jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w starostwie.

Treść ogłoszeń w załącznikach poniżej.

Powrót na początek strony