Dofinansowanie dla powiatu płońskiego na przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży

99 770 zł otrzyma Powiat Płoński na realizację projektu „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ilustracja do artykułu pieniądze.jpg

Projekt składa się z 13 przedsięwzięć inicjujących i realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, ograniczania dostępu dzieci i młodzieży do alkoholu, papierosów, środków odurzających oraz na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Wśród nich są akcje i inicjatywy ukierunkowane na zagospodarowanie czasu wolnego: zajęcia pozaszkolne, projekcje filmowe, konkursy, zajęcia z pomocami typu narkogogle, zajęcia plenerowe i zajęcia sportowe, akcja „Dzień bez telefonu”. Działania mają na celu zainspirowanie dzieci i młodzieży alternatywnymi sposobami spędzenia wolnego czasu i uchronienie przed pokusą i modą, jaką stanowią współczesne zagrożenia.

21 maja o godz. 13:00 w MSWiA odbędzie się uroczyste wręczenie Promes.

Powrót na początek strony