Czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 3079W

Od 24 sierpnia w związku z przebudową drogi 3079W zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką 632 ul Targowa/ul. Wyszogrodzka do granicy z węzłem DK nr 7.

Ilustracja do artykułu Warszawska foto.JPG

Na drodze powiatowej nr 3079W ul. Warszawska w Płońsku  na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką 632 ul Targowa/ul. Wyszogrodzka  do granicy z węzłem DK nr 7  w terminie od 24.08.2017 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany spowodowane są rozpoczynającymi się robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi 3079W.

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 3079W są działania związane z poprawą warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa pieszych w ruchu. W ramach zaplanowanych robót przewidziano budowę kanalizacji deszczowej, infrastruktury technicznej, przebudowę chodników i budowę drogi dla rowerów wraz przebudową nawierzchni jezdni.

W pierwszym etapie wykonywania robót budowlanych dopuszcza się wykonywanie robót związanych z zajęciem jednej strony drogi, pozwalającej na ruch wahadłowy pasem ruchu szer. min. 2,75m, ruch pieszych przeniesiony na drugą stronę drogi. Sterowanie ręczne przez uprawniony personel.

Powrót na początek strony