Czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 3030W

18 sierpnia rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo Wielkie –Arcelin. Na odc. od DK nr 10 do Arcelina zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Ilustracja do artykułu IMG_8752.JPG

Na drodze powiatowej nr 3030W  Wierzbica Szlachecka - Starczewo Wielkie –Arcelin na odc. od DK nr 10 do Arcelina w terminie od 18.08.2017 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany spowodowane są rozpoczynającymi się robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi 3030W.

Celem przebudowy drogi powiatowej są działania związane z poprawą warunków komunikacyjnych w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych w ruchu. W ramach zaplanowanych robót przewidziano budowę jezdni bitumicznej, budowę poboczy, przebudowa przepustów pod drogą, budowa zjazdów oraz odwodnienia rowem przydrożnym zgodnie z dokumentacją projektową.

Na przedstawionych schematach dopuszcza sie wykonywanie robót związanych z zajęciem jednej strony drogi, pozwalającej na ruch wahadłowy pasem ruchu szer. min. 2,75m, ruch pieszych przeniesiony na drugą stronę drogi. Roboty przy układaniu nawierzchni bitumicznej będą wykonywane przy czasowym ograniczeniu ruchu kołowego dla przejazdu technologicznego sprzętu. Sterowanie ręczne przez uprawniony personel.

Powrót na początek strony