Biuro Rzeczy Znalezionych

Rzeczy znalezione na terenie powiatu płońskiego przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Płońsku. Warto pamiętać jednak, że nie wszystkie znalezione przedmioty możemy tam oddać.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się rzeczy znalezione na terenie powiatu płońskiego, m.in:  pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, rzeczy znalezione w budynkach publicznych (pomieszczeniach otwartych dla publiczności/środkach transportu publicznego) dostarczonych przez ich zarządcę.

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje zabytków archeologicznych oraz dokumentów, np. dowodów osobistych, paszportów, kart bankomatowych, itp. Dokumenty należy oddać ich wystawcom.

Jak odebrać zgubioną rzecz?

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić jaką rzecz zagubiono, wskazać miejsce potencjalnego zagubienia, jak najdokładniej opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne oraz przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy, np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.  Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

Co jeśli nikt się nie zgłosi po zgubę?

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, przechodzi na własność znalazcy. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie przez znalazcę, przechodzi ona na własność powiatu.

Powrót na początek strony