44 laptopy dla powiatowych placówek oświatowych

15 maja Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska wraz z Naczelnikiem Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Pawłem Dychto, przekazała dyrektorom powiatowych placówek oświatowych 44 laptopy z pełnym oprogramowaniem o wartości 100 tysięcy złotych.

Ilustracja do artykułu Starosta Płoński oraz Naczelnik wydziału oświaty przekazują laptopy dyrektorom powiatowych placówek szkolnych._01.jpg

 

Laptopy na potrzeby uczniów i nauczycieli, zostały zakupione w ramach Programu: ,,Zdalna Szkoła" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Bardzo się cieszymy, że wniosek Powiatu Płońskiego otrzymał grant. Warto dodać, że wsparcie stanowi 100% dofinansowania w ramach przedstawionego wniosku dofinansowania. Otrzymały je wszystkie publiczne placówki oświatowe z terenu powiatu:

- Zespół Szkół w Czerwińsku

- Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

- Zespół Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

- Zespół Szkół w Raciążu

- I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płońsku

- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. :„Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Operatorem inicjatywy „Zdalna Szkoła” jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Powrót na początek strony