31 grudnia urząd czynny w godz. 8:00 - 12:00

Szanowni Interesanci Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że dnia 31 grudnia 2020 roku urząd będzie czynny w godz. 8:00 - 12:00

informacja dot. czasu pracy starostwa 31 grudnia 2020 roku._01.jpg

Zarządzenie Nr 109/2020 Starosty Płońskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Płońsku w dniu 31 grudnia 2020 roku

 

            Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 29 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku (załącznik do Uchwały Nr 166/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się czas pracy Starostwa Powiatowego w Płońsku w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 12:00.
  2. Wymiar czasu pracy pracowników, w dniu określonym w ust. 1, wynosić będzie 4 godziny.

 

§ 2

 

W związku ze skróceniem czasu pracy Starostwo Powiatowe w Płońsku w dniu 31 grudnia 2020 roku czynne będzie w godzinach: 8:00 – 12:00.

 

§ 3

 

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu.

 

§ 4

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Treść Zarządzenia zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podlega podaniu do wiadomości pracownikom Starostwa.

 Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

Powrót na początek strony