230. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Płońskie uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Świętego M.M. Kolbego w Płońsku. Następnie w Parku Imienia Konstytucji Trzeciego Maja delegacje: Powiatu Płońskiego, samorządu Miasta Płońsk, gminy wiejskiej Płońsk złożyły kwiaty pod pomnikiem. Powiat Płoński reprezentowali: Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński, Dariusz Żelasko - Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Józef Bluszcz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Płońskiego oraz Barbara Wdowiak Członek Zarządu Powiatu Płońskiego.

Starosta Przewodniczący Rady Powiatu i Członek Zarządu Powiatu stoją po złożeniu kwiatów pod pomnikiem
W uroczystościach wzięli też udział dyrektorzy powiatowych szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń i partii politycznych.
"Szanowni Państwo,
Obchodzimy dzisiaj pamiątkę Konstytucji 3 Maja. To piękne, radosne polskie święto i wyraz dumy z dokonań naszych przodków.
Tą prawdę o wspólnej pamięci i działaniu razem na rzecz dobra wspólnego rozumieli nasi przodkowie, gdy przed dwustu trzydziestu laty szlachcic wspólnie z magnatem i mieszczaninem wiwatowali po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Oni zrozumieli, że tylko wspólnie działając, jednocząc się ponad podziałami- w końcu osiemnastego wieku większymi niż współcześnie- tylko wspólnie działając mogą uratować dobro najwyższe- Polskę. I do tych wspólnych dążeń jednoczących Polaków ponad podziałami odwoływano się już w wolnej Ojczyźnie w 1919 roku, gdy ustanowiono święto Konstytucji 3 Maja.
Kluczem do współpracy powinno być dobro mieszkańców. Twórzmy więzi społeczne, budujmy wspólnotę obywatelską, . Aktywność obywateli, osób działających w samorządach, liderów społecznych skupionych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych to przykłady współczesnego patriotyzmu I budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Cieszymy się, szanujmy tradycję i symbole narodowe. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami." - informuje Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński.
"W Preambule Konstytucji 3 Maja jej autorzy zawarli zdanie, że piszą ją „chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Tak się stało. W czasach rozbiorów i okupacji Konstytucja była ”węzłem rozszarpanej Polski” . Dziękujemy Wam Posłowie Sejmu Czteroletniego! Dziękujemy Panie Marszałku Małachowski! Dla nas ta pierwsza i najważniejsza ustawa zasadnicza jest powodem do dumy, źródłem naszej siły i tożsamości narodowej, kształtuje poczucie wspólnoty i jedności. Jestem przekonany, taka będzie też dla następnych pokoleń Polaków. To fundament, ale i spoiwo polskości."
- informuje Dariusz Żelasko Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego.

 

Powrót na początek strony