2 kwietnia urząd czynny w godz. 8:00 - 12:00

Szanowni Interesanci Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że dnia 2 kwietnia 2021 roku urząd będzie czynny w godz. 8:00 - 12:00

Informacja o skróconym czasie pracy starostwa 2 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie Nr 29/2021

Starosty Płońskiego

z dnia 25 marca 2021 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Płońsku w dniu 2 kwietnia 2021 roku

 

            Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920.), w związku z § 29 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku (załącznik do Uchwały Nr 166/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.) zarządzam, co następuje:

 §1

 

Ustala się czas pracy Starostwa Powiatowego w Płońsku w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) w godzinach 8:00 – 12:00.

 §2

 

W związku ze skróceniem czasu pracy Starostwo Powiatowe w Płońsku w dniu 2 kwietnia 2021 roku czynne będzie w godzinach: 8:00 – 12:00.

 §3

 

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu.

 §4

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Treść Zarządzenia zostanie podana do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podlega podaniu do wiadomości pracownikom Starostwa.

 

 Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

 

 

 

 

Powrót na początek strony