1 285 643,97 złotych na remont dróg powiatowych

22 czerwca w starostwie została podpisana umowa dot. zadania: ,,Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego poprzez remont dróg powiatowych”. Wartość zadania (roboty budowlane) to: 1 285 643,97 złotych.

Członkowie Zarządu, Dyrektor PZD oraz przedstawiciel firmy Wapnopol podczas podpisania umowy na remont dróg powiatowych.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Członkowie Zarządu Powiatu Elżbieta Wiśniewska Starosta Płoński, Krzysztof Wrzesiński Wicestarosta, Barbara Wdowiak, Artur Adamski i Robert Adamski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marcin Piechocki oraz przedstawiciel Wykonawcy firmy Wapnopol Pan Adam Nowakowski.

Łączna długość odcinków 4, 400 km

- Odcinek 1 Droga powiatowa nr 3070W Kamienica – Olszyny – Przyborowice dł. 1,000 km

- Odcinek 2 Droga powiatowa nr 3059W Ilinek – Kucice – Bulkowo – Bodzanów dł. 1,900 km

- Odcinek 3 Droga powiatowa nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż dł. 1,500 km

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna oraz zostanie wykonane umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

Wykonawcą robót budowlanych będzie : Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „Wapnopol” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck.

Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Powrót na początek strony