Pozostałe ważne instytucje

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)

Sekretariat pokój 535: tel. 22 695 64 81, faks 22 695 64 84

e-mail: wbzk@mazowieckie.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny:

całodobowy telefon alarmowy: 987

tel. (22) 595 13 01, 22 595 13 00

faks (22) 620 19 40, 22 695 63 53

e-mail: kryzys@mazowieckie.pl

Energa Operator

Zgłaszanie awarii:

  • w przypadku zagrożenia życia należy bezwzględnie korzystać z numeru 991,

801 404 404 (dla klientów dzwoniących spoza obszaru lub miejscowości znajdującej się na granicy obszaru obsługiwanego przez ENERGA-OPERATOR SA lub gdy zgłaszający przebywa na terenie innego Oddziału niż miejsce zamieszkania)

 

Aktualne wyłączenia awaryjne oraz wyłączenia planowe

 bieżące wyłączenia awaryjne

wyłączenia planowe

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

Strażacka 6, 06-400 Ciechanów

tel. (23) 672-59-55, 672-38-62

fax: (23) 672-52-61

e-mail: ciechanow@wios.warszawa.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

Orylska 6, 06-400 Ciechanów

Centrala telefoniczna WKU w Ciechanowie:

Dyżurka/Portier SUFO

tel. 261 341 503

fax – tel. 261 341 513

e-mail: wkuciechanow@ron.mil.pl

internet:www.ciechanow.wku.wp.mil.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Centrala telefoniczna (23) 661 77 00, (23) 661 34 00

e-mail: kontakt@szpitalplonsk.pl

internet: www.szpitalplonsk.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku

ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk

tel. (23) 661 39 34

tel.fax (23) 662 20 44

Obwód drogowy nr 1 w Płońsku

tel. (23) 662 20 44

Obwód drogowy nr 2 w Raciążu

tel. (23) 679 11 11

e-mail: pzd2044@wp.pl

internet: www.pzd-plonsk.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk

tel/fax (23) 662 75 49

e-mail: pcprplonsk1@wp.pl

internet: www.plonsk.pcpr.info

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony