Zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie płońskim

Ilustracja do artykułu asf.png

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, że w dniu 18 maja 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L123 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Zgodnie z ww. decyzją do obszaru objetego ograniczeniami wchodzą: gmina Joniec (obecnie część I załącznika do decyzji) i część gminy Nowe Miasto - położona na południe od drogi 620 (dotychczas nie objęta żadną częścią załącznika do decyzji). Do obszaru ochronnego zostają włączone gminy: Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i część gminy Nowe Miasto położona na północ od drogi nr 620.

 

  • Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF, obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:
    - 30 dni – w obszarze zagrożonym.
  • Po odpowiednio po 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa;
  • Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii – organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 20 dni dla obszaru zagrożonego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 7.30-15.30
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 998
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony