Zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie płońskim - stan na dzień 22.07.2019r.

Ilustracja do artykułu asf.png

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1247 z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z ww. decyzją do obszaru objętego ograniczeniami wchodzą: miasto Płońsk wraz z pozostałą częścią gminy Płońsk położoną na północ od linii wyznaczonej przez drogi krajowe nr 7 oraz nr 10 oraz miasto Raciąż z gminą Raciąż, a także gminy Dzierzążnia, Baboszewo i Sochocin.

Tym sposobem do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona ASF) wchodzi cały obszar powiatu płońskiego.

Poniżej w załącznikach znajduje się:

Informacja w sprawie zasad przemieszczania się świń w związku z występowaniem na terytorium Polski arykańskiego pomoru świń (ASF) w strefie czerwonej (obszarze objętym ograniczeniami)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony