Zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie płońskim - stan na dzień 12.07.2019r.

Ilustracja do artykułu ASF.png

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1185 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca załacznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniensieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z ww. decyzją do obszaru objętego ograniczeniami wchodzi część gminy Płońsk położona na południe od lini wyznaczonej przez drogikrajowe Nr 7 oraz 10 w powiecie płońskim.

 

Gminy ujęte w obszarze ochronnym: częś gm. Płońsk, miasto Płońsk, Sochocin, Baboszewo, Dzierzążnia.

Gminy ujęta w obszarze objętym ograniczeniami: Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Nowe Miasto, Naruszewo, Załuski, część gm Płońsk.

 

Poniżej w załącznikach znajdują się:

Przewodnik dotyczący podstawowych zasad przemieszczania żywych świń, możliwości ich uboju oraz znakowania mięsa i produktów z niego wytworzonych w każdej z wyznaczonych stref (niebieska, czerwona, żółta, różowa) oraz informacje w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) w strefie niebieskiej (obszarze zagrożenia), strefie czerwonej (obszarze objętym ograniczeniami), strefie żółtej (obszarze ochronnym).

 

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony