Zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie płońskim

Zmiana obszaru ASF na terenie gminy Nowe Miasto

Ilustracja do artykułu asf.png

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, że w dniu 18 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1576 z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca załacznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniensieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z ww. decyzją do obszaru objętego ograniczeniami wchodzi gmina Nowe Miasto (dotychczas w obszarze zagrożenia).

 

 

Gminy ujęte w obszarze ochronnym: Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski, Płońsk, miasto Płońsk, Sochocin, Baboszewo.

Gminy ujęta w obszarze objętym ograniczeniami: Joniec, Nowe Miasto.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony