Zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie płońskim

Wyznaczono nowe obszary ASF w powiecie płońskim

Ilustracja do artykułu asf.png

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniensieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z ww. decyzją do obszaru ochronnego wchodzi gmina Baboszewo (dotychczas poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji KE 2014/709/UE), zaś do obszaru zagrożenia gmina Nowe Miasto (dotychczas w obszarze ochronnym - na północ od drogi nr 620 oraz w obszarze objętym ograniczeniami - na południe od drogi nr 620).

Gminy ujęte w obszarze ochronnym: Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski, Płońsk, miasto Płońsk, Sochocin, Baboszewo.

Gminy ujęta w obszarze objętym ograniczeniami: Joniec.

Gminy ujete w obszarze zagrożenia: Nowe Miasto.

 

Poniżej w załącznikach znajdują się:

Przewodnik dotyczący podstawowych zasad przemieszczania żywych świń, możliwości ich uboju oraz znakowania mięsa i produktów z niego wytworzonych w każdej z wyznaczonych stref (niebieska, czerwona, żółta, różowa) oraz informacje w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) w stefie niebieskiej (obszarze zagrożenia), strefie czerwonej (obszarze objętym ograniczeniami), strefie żółtej (obszarze ochronnym).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony