Wprowadzony stopień alarmowy BRAVO-CRP

Ilustracja do artykułu Bez tytułu.jpg

W celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanym z organizacją II tury wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 94 z dnia 9 lipca 2020 r. wprowadził drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23:59.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wprowadzenia stopnia BRAVO-CRP realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
 • monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, które mogą uwidaczniać się poprzez:
 • nietypowe działanie systemu teleinformatycznego,
 • stwierdzenie lub podejrzenie nieuprawnionego dostępu do systemu,
 • nietypowe komunikaty wyświetlane na ekranie monitora,
 • obecności podejrzanych plików w poczcie elektronicznej,
 • stwierdzenie nieuzasadnionej modyfikacji, utraty danych lub niezgodności w danych (np. utraty plików na dysku komputera),
 • wykrycie złośliwego programu w systemie.
 • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
 • poinformowanie personelu instytucji  o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli.

W związku z powyższym wszyscy użytkownicy systemów teleinformatycznych powinni zachować zwiększoną czujność podczas korzystania z oprogramowania oraz w przypadku zauważania czegoś niepokojącego poinformować o tym Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony