Woda w gminie Płońsk nadaje sie do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szerominek-Krepica-Cholewy.

Ilustracja do artykułu kran.jpg

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szerominek-Krepica-Cholewy.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w miesiącu październiku w 2017 r. dostarczanej mieszkańcom gminy Płońsk nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej z wodociagu szerominek-Krepica-Cholewy spożywają wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizamów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiacej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony