Uwaga! Ważna informacja! Zmieniły się numery telefonów do jednostek Policji w całym kraju

W związku z prowadzonymi przez Komendę Główną Policji pracami, dotyczącymi modernizacji systemu łączności telefonicznej, zmienił się sposób wybierania numerów telefonów służb podległych MSWiA.

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47, doszło do kompleksowej zmiany sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji.

Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku pow. płońskiego 23. Zmianie uległy również same numery do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej.

Aby wykonać połączenie do dyżurnego KPP w Płońsku należało więc z sieci miejskiej wybrać numer 23 662 15 00, zaś z wewnętrznej sieci resortowej 703 35 00. Po wprowadzeniu prefiksu 47, numer miejski będzie różnił się od resortowego jedynie tymi dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał tak:

47 7033 500

Taki też numer (w zależności od operatorów z prefiksem międzynarodowym - dla Polski +48), będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych. Prosimy o zapamiętanie, że dotychczas nieznany numer strefy numeracyjnej 47, jest obecnie prefiksem, jakim będą posługiwać się wszystkie służby podległe MSWiA, w tym Policja, czy np. Straż Pożarna i nie należy obawiać się ich odbierać.

DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY TELEFONÓW BĘDĄ  NIEAKTYWNE.

Nowe numery do poszczególnych wydziałów i zespołów

Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

znajdują się na stronach internetowych jednostki (w tym BIP)

w zakładkach z danymi teleadresowymi.

 (za info KPP w Płońsku)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony