Sezon grzewczy w pełni – zadbajmy o swoje bezpieczeństwo!

1460x616.jpg

W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy apelują o sprawdzenie stanu technicznego kotłowni, w tym również przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Zaprośmy do swojego domu czy mieszkania kominiarza, aby sprawdził ciągi spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

Sadza, która zbiera się w kominie w wyniku spalania paliw stałych czy gazów, może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych. Nagromadzona sadza stanowi potencjalne ryzyko pożaru. W miarę upływu czasu może dojść do jej zapłonu, zwłaszcza w przypadku wysokich temperatur w kominie. Regularne usuwanie sadzy jest zatem kluczowe, aby minimalizować ryzyko pożaru i utrzymać sprawność instalacji grzewczej.

Zaleca się regularne przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych. Warto skorzystać z usług profesjonalnego kominiarza, który przeprowadzi dokładne czyszczenie, usunie nagromadzoną sadzę i jednocześnie oceni stan techniczny komina.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

UWAGA!

Z dniem 18 września 2023 roku został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będzie formą potwierdzenia takiego przeglądu. Rozszerzeniu ulega również zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich między innymi o inwentaryzacje źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Więcej informacji dostępnych na stronie Krajowej Izby Kominiarzy

Materiały
2023-komunikat-prezesa-krajowej-izby-kominiarzy.pdf 0.09MB

2023-informacja-o-zakresie-wymaganych-informacji-do-inwentaryzacji-zrodel-ciepla.pdf 0.07MB

Załączniki poniżej (9)

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony