Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego w okresie zimowym

Ilustracja do artykułu odsniezanie.jpg

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie służb i jednostek administracji publicznej do zimy, Wojewoda Mazowiecki w dniu 08 stycznia br. wydał własne rekomendacje.

Polecił dokonanie przeglądu posiadanych sił i środków oraz procedur do podjęcia stosownych działań zapobiegawczych i kryzysowych, poprzez:

  1. sprawdzenie przygotowania zarządców dróg do podjęcia akcji odśnieżania dachów;
  2. zwrócenie uwagi na realizację obowiązków przez administratorów, właścicieli i zarządców obiektów związanych z koniecznością odśnieżania dachów;
  3. zweryfikowanie posiadanych zapasów magazynowych, w szczególności materiałów przeciwpowodziowych, na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków hydro-meteorologicznych;
  4. wzmożenie akcji prewencyjnych i informacyjnych w zakresie kontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem, w celu udzielenia pomocy.

Zwrócił się również z prośbą do mieszkańców woj. mazowieckiego o monitorowanie zagrożeń spowodowanych zimowymi zjawiskami meteorologicznymi oraz odpowiednim reagowaniu w celu przeciwdziałania ewentualnym sytuacjom kryzysowym.

Zalecenia zostały przekazane do realizacji wszystkim jednostkom samorządowym powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony