Powiatowe ćwiczenie obronne "PŁOŃSK 2019"

Ilustracja do artykułu DSC_1410.JPG

W dniach 24-25 października br. - w ramach szkolenia obronnego - na terenie powiatu płońskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „PŁOŃSK  2019” na temat:

„Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu płońskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

Istotą ćwiczenia była weryfikacja przyjętych i funkcjonujących procedur współdziałania organów samorządowych i sił układu pozamilitarnego (Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna, Policja, Ratownictwo Medyczne i inne) powiatu płońskiego, podczas działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

W ćwiczeniu zostały zaangażowane organy kierowania obronnością wszystkich jednostek samorządowych powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

W pierwszym dniu ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów Starosty Płońskiego oraz Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek organizacyjnych.

We współdziałaniu z Wojskowa Komendą Uzupełnień w Ciechanowie prowadzono doręczanie kart powołania przy pomocy akcji kurierskiej w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Ćwiczący, za pośrednictwem zespołu podgrywającego, otrzymali do realizacji zadania, związane z podwyższaniem gotowości obronnej i zagrożeniami czasu wojny, m.in. udzielenie wsparcia przemieszczającym się wojskom sojuszniczym, przygotowanie obiektów do przyjęcia ewakuowanej ludności z rejonów przygranicznych, zorganizowanie zastępczych miejsc szpitalnych dla potrzeb poszkodowanej ludności.

Drugiego dnia ćwiczenia w Urzędzie Gminy Naruszewo od godz. 10.30 do godz. 13.00 zostały przeprowadzone, w formie pokazu, dwa epizody praktyczne:

    - likwidacja zagrożenia terrorystycznego w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo;

    - przemieszczenie Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Naruszewo na Zapasowe Miejsce Pracy.

Końcowym elementem ćwiczenia była konferencja główna w lokalu „Niespodzianka” na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą. Burmistrzowie, Wójtowie oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili kierownikowi ćwiczenia informację ze stanu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej praz działań ratowniczych prowadzonych po wystąpieniu ćwiczebnych sytuacji kryzysowych.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony