Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Ilustracja do artykułu logo PZZK.jpg

W dniu 24.11.2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia było współdziałanie służb, inspekcji i straży oraz jednostek samorządowych i organizacyjnych powiatu w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom zimy. Na spotkanie m.in. przybyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płońsku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Inspekcji Weterynaryjnej, Powjatowej Stacji Sanitarno-Epidemioligicznej, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Omówiono:

1)      zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, nasilające się w okresie zimowym z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego.

2)      realizacjię pomocy bezdomnym i potrzebującym.

3)      zagrożenia związane z sezonem grzewczym.

4)      działania prewencyjne Policji w okresie zimowym – pomoc bezdomnym i potrzebującym, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w warunkach ograniczonej widoczności.

Przedstawiono również rekomendacje Wojewody Mazowieckiego mające na celu osiągniecie gotowości służb, inspekcji i straży do zbliżającego się okresu zimowego, które zostały przesłane do Urzędów Miast i Gmin powiatu płońskiego.

Zapoznano również zebranych z zagrożeniem, jakie niesie rozprzestrzeniający się Afrykański pomór świń (ASF).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony