Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 28.02.2020 r. o godzinie 10.00 Starosta Płoński zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płońsku.

Ilustracja do artykułu DSC_1163.jpg

W dniu 28.02.2020 r. o godzinie 10.00 Starosta Płoński zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Płońsku. Głównym celem było ustalenie aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz stanu przygotowań instytucji i służb z terenu powiatu płońskiego do reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

W posiedzeniu wzięli udział:

  1. Wicestarosta – Krzysztof Wrzesiński
  2. Komendant Powiatowy PSP w Płońsku - st. bryg. Dariusz Brzeziński;
  3. Komendant Powiatowy Policji w Płońsku - insp. Jarosław Brzozowski;
  4. Ekspert Wydziału Prewencji KPP w Płońsku – podinsp.. Grzegorz Osiński;
  5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku - Krzysztof Bielski;
  6. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Marzanna Kapuścińska;
  7. Zastępca Dyrektora SPZZOZ w Płońsku – Franciszek Makowski;
  8. Przedstawiciel SPZZOZ w Płońsku – Marzena Car-Dul;
  9. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płońsku – Paweł Dychto.

W charakterze osób zaproszonych, w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów.

Wicestarosta określił zadania dla służb, inspekcji i straży w w/w zakresie.

Ustalono, że funkcję koordynatora czynności wykonywanych w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa na terenie powiatu sprawował będzie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku.

Poniżej informacja dla mieszkańców

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu płońskiego prowadzona jest identyfikacja osób przybywających z terenów zagrożonych, mająca na celu zapobieganie wystąpienia ewentualnych zakażeń koronawirusem SARS-COV – 2.

Wszystkie osoby przybywające w ciągu ostatnich 14 dni z terenu Chin, Włoch, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Taiwanu, które zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, prosimy o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 501210808 lub (23 662 28 39 pon.-pt. w godzinach 7:30-15:05) albo za pośrednictwem poczty internetowej na adres: plonsk@psse.waw.pl.

W celach profilaktycznych zaleca się prowadzenie samoobserwacji stanu zdrowia i pozostawania poza aktywnością społeczną, zawodową i edukacyjną w warunkach domowych.

INFOLINIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DOCZYCZĄCA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

800 190 590

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony