Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

Przygotowanie powiatu oraz jednostek samorządowych do działania w zakresie ograniczania oraz zapobiegania negatywnym skutkom zimy

Ilustracja do artykułu zima.jpg

W dniu 13.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie powiatu oraz jednostek samorządowych do działania w zakresie ograniczania oraz zapobiegania negatywnym skutkom zimy.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz pracownicy realizujący zadania z zakresu zarządzania kryzysowego urzędów miast i gmin z terenu powiatu płońskiego.

Na posiedzeniu PZZK omówiono współdziałanie służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych i samorządowych powiatu w zakresie:

  • zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców, nasilających się w okresie zimowym z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego;
  • realizacji pomocy bezdomnym i potrzebującym;
  • zagrożeń związanych z sezonem grzewczym;
  • działań prewencyjnych Policji w okresie zimowym – pomoc bezdomnym i potrzebującym, bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w warunkach ograniczonej widoczności;
  • stanu przygotowań zarządców dróg do utrzymania ich przejezdności w okresie zimowym;
  • współdziałania powiatowych służb, straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu w przypadku utrudnień w ruchu drogowym (czasowej nieprzejezdności dróg) spowodowanych obfitymi opadami śniegu.

Podsumowując posiedzenie Starosta Płoński Andrzej Stolpa zalecił realizację działań w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom zimy, zaproponowanych przez szefów powiatowych służb, inspekcji i straży.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony