Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego

W dniu 19.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego

Ilustracja do artykułu POSIEDZENIE Komisji.jpg

W dniu 19 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku (przy ulicy Płockiej 39), odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego. Posiedzeniu przewodniczyła Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska.

Tematyka posiedzenia obejmowała:

  • ocenę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu płońskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • ocenę stanu realizacji działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie patologii, w tym uzależnień, wśród osób małoletnich oraz przemocy, w tym przemocy w rodzinie,
  • przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu płońskiego na lata 2016-2020” za 2018 rok.

Wraz z upływem V kadencji Rady Powiatu Płońskiego udział w pracy KBiP zakończyli radni:

  • Pan Artur Czapliński,
  • Pan Dariusz Żelasko.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku do udziału w pracach KBiP Powiatu Płońskiego zostali delegowani radni:

  • Pan Jacek Ryziński,
  • Pan Patryk Sokołowski.

Obecny na posiedzeniu Pan Dariusz Żelasko – Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego VI kadencji, otrzymał pisemne podziękowanie za aktywny udział w pracach KBiP w latach 2015-2018 oraz podejmowane inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płońskiego z rąk Pani Starosty Elżbiety Wiśniewskiej.

Następne posiedzenie KBiP, już w nowym składzie, odbędzie się w styczniu 2019 roku, kiedy zostanie przyjęty plan pracy oraz określone główne kierunki działania Komisji na 2019 rok.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony