Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Wisła 2.jpg

W dniu 15 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Zarządzeniem nr 15/2021 wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą, w szczególności dla miasta Czerwińsk nad Wisłą i  sołectw: Wychódźc, Wilkówiec, Zdziarka.

Wprowadzono całodobowe dyżury w Miejsko-Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego, monitoring stanu wałów przeciwpowodziowych, urządzeń hydrotechnicznych i poziomu wody w rzece Wiśle.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony