Kwalifikacja wojskowa 2022

W dniach 4 do 30 maja br. na terenie powiatu płońskiego przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa.

kwalifikacja wojskowa.jpg

Kwalifikacja wojskowa, której celem było ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowe

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku dotyczy:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osób urodzonych w latach 2001-2002, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków,

5) osób, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano 439 mężczyzn rocznika 2003 i 56 roczników starszych. Stawiło się 409 mężczyzn rocznika podstawowego i 16 z roczników starszych. Ogółem stawiło się 425 mężczyzn oraz 17 kobiet.

Z ogólnej liczby zbadanych mężczyzn rocznika podstawowego kategorię zdrowia „A” uzyskało  84,0 %,  kat. „B” –  0,98 %, kat.  „D” – 9,78 %, kat  „E” -  5,13 %. .

W powiecie płońskim Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonowała o pod przewodnictwem lek. med. Jędrzeja Józefa Iwińskiego.

Codziennymi gośćmi wśród stawających do kwalifikacji wojskowej byli żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Ciechanowa, którzy prowadzili rekrutację do służby rotacyjnej u „terytorialsów”.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony