Kwalifikacja wojskowa 2019

W dniach 20 lutego do dnia 19 marca br. na terenie powiatu płońskiego przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa rocznika 2000.

Ilustracja do artykułu images.jpg

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. od dnia 20 lutego do dnia 19 marca na terenie powiatu płońskiego przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa.

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku dotyczył:

- mężczyzn urodzonych w 2000 roku (tzw. rocznik podstawowy),

- mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1998 i 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiet urodzonych w latach 1995-2000, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

 

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do pełnienia służby wojskowej.

W powiecie płońskim funkcjonowała powołana przez Wojewodę Mazowieckiego Powiatowa Komisja Lekarska pod przewodnictwem lek. med. Marka Gołębiowskiego, która orzekała o przydatności młodych mężczyzn i kobiet do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej założono ewidencję wojskową i wydano książeczkę wojskową oraz otrzymała ona orzeczenie lekarskie z kategorią zdolności do służby wojskowej.

            W 2019 roku przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 492 młodych mieszkańców powiatu. Ponad 80% stawiających się do kwalifikacji otrzymało orzeczenie lekarskie o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A).

            Codziennymi gośćmi wśród stawających do kwalifikacji wojskowej byli żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Ciechanowa, którzy prowadzili rekrutację do służby rotacyjnej u „terytorialsów”.

Ponad 40 młodych ludzi zgłosiło chęć służby w wojskach obrony terytorialnej.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony